AMD Investment Marek Dziewirz Rzeczoznawca majątkowy

Lokale mieszkalne Nieruchomości komercyjne Działki i domy Doradztwo majątkowe i techniczne Uprawnienia konserwatorskie

O firmie

Firma AMD Investment z siedzibą w Łodzi świadczy usługi od roku 2003 w zakresie:

W ofercie mojej firmy jest między innymi:

Zajmuję się również doradztwem majątkowym oraz usługami projektowymi takimi jak np. inwentaryzacje budowlane dla celów udokumentowania powierzchni użytkowej.

Jestem członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Działam na terenie województwa łódzkiego oraz całej Polski.

Uprawnienia

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia w zakresie:

Ponadto posiadam

certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat

Doświadczenie zawodowe

Marek Dziewirz — Rzeczoznawca Majątkowy (nr uprawnień 4204),
wykształcenie wyższe (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury, w zakresie Budownictwa – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie).

Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie szacowania nieruchomości. W związku z potrzebą uzyskania praktyki bankowej, w 2003 r. pracowałem w centrali banku, gdzie zajmowałem się analizą i akceptacją zabezpieczeń wierzytelności. Po uzyskaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, od kwietnia 2004 r. prowadzę działalność w tym zakresie. Wykonuję operaty szacunkowe dla potrzeb banków, jak również innych osób prawnych i fizycznych. W 2012 zdałem egzamin organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich uzyskując certyfikat o numerze 67/2012 – aktualnie wymagany przez banki. Zakres szkolenia był zgodny ze standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności", przyjętym przez Ministra Infrastruktury RP w dniu 4 stycznia 2010 roku. Egzamin został przeprowadzony z wykorzystaniem zasad obowiązujących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Wykonywałem operaty szacunkowe między innymi dla następujących banków:

Moja wcześniejsza kariera zawodowa: